НАДЕЖДА-М

Начало За нас Новини
Продукти Магазини Контакти

15 Февруари, 2021г.


Дружеството Надежда – М ООД на 11.02.2021г., получи финансова подкрепа в размер на 26 730 лева съфинансирани от ЕЗФРСР, по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ подпомогна предприятието, като покри част от задълженията, които бяха възникнали в периода на кризата COVID-19 и заради запазване на броят заети лица в дружеството. С участието си по тази процедура компанията е имала основни цели:

1. гарантиране конкурентоспособността на компанията

2. осигуряване непрекъснатост на дейността на преработвателната компания Надежда – М ООД.

Резултатите от целите, които компанията беше засегнала са на лице и компанията успя да процължи да оперира без да налага действия за съкращаване на работни процеси и служители.

Постер към обявлението може да видите тук.